Zeytinde Yaprak Gübrelemesi

Bitkilerin beslenebildiği yerlerden biri olan toprakta bitki besin maddeleri yeterince varsa, bitki iyi gelişir, bol ürün vermektedir. Fakir ise gelişme yavaşlar, mahsul miktarı azalır, kalite düşer, soğuk ve hastalıklara karşı direnci azalmaktadır. Arzu edilen bol ve kaliteli ürünü alabilmek için, toprağa eksik olan bitki besin elementlerini (gübreleri) eksik olduğu miktar kadar vermek gerekmektedir. Gübrelemenin genel prensibi bu şekildedir. Üreticiler şuna dikkat etmelidir; gübrenin azıda fazlası da mahsulün kalitesine, miktarına, bitkiye ve ekonomiye zarar vermektedir.

Zeytinliklerimizin genellikle meyilli arazilerde yer alması ve bakım tedbirlerinin tam olarak uygulanmaması gibi nedenlerle beslenme problemlerine sık rastlanmaktadır. Zeytin ağaçları diğer meyve türlerine oranla olumsuz koşullara daha dayanıklı olmakla beraber verim ve kalite düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

En çok karşılaşılan sorunlar noksanlıklar ve besin element dengesizlikleri olup, fazlalıklara oldukça az rastlanmaktadır.

Zeytin ağaçları da, diğer bitkiler gibi uygun beslenme koşullarında normal ve sıhhatli bir gelişme göstermektedirler. Fakat gerek besin maddelerinin ortamda yokluğu, gerekse ortamda mevcut olduğu halde çeşitli faktörlerin alım üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bitki normal bir gelişme gösteremez.

Besin maddesi noksanlıklarının başlangıcında normal ve sıhhatli gibi görünen ağaçlarda; ileri noksanlık durumlarında yaprak, çiçek, sürgün, gövde ve meyvelerde bariz belirtiler ortaya çıkmaktadır. Tüm ağacın gelişmesi durur ve çok ciddi noksanlık durumları ağacın ölümüne neden olmaktadır.
Bu duruma gelen bir ağaca uygulanan tüm bakım ve kültürel tedbirlere rağmen beklenen veya arzu edilen ürünü elde etmek mümkün değildir. Bu durum, zeytinde besin maddesi noksanlıklarının kesin teşhis ve takibi gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Teşhisler mutlaka yaprak ve toprak analizlerine dayandırılmalıdır. Bitki besin maddelerinin topraktaki mevcudiyetine rağmen bitkinin alımını engelleyen faktörlerin varlığı halinde, bu faktörlerin incelenerek değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Ülkemiz zeytinliklerinde taban gübrelemesi hariç topraktan gübreleme yapılmamakta ya da az miktarda yapılmaktadır. Bu yüzden yapraktan yapılacak olan gübreleme önem arz etmektedir.

Olive Marvel Teknolojisi

Olive Marvel yapraktan gübreleme için yakıcılığı olmayan kontrollü salınım özelliği bulunan özel geliştirilmiş bir üründür. Bu kontrollü salınım Ferti-Vant (yayıcı yapıştırıcı) teknolojisi ile sağlanmakta olup, özel olarak yapraktan gübreleme için tasarlanmış ve geliştirilmiş nadir bir yayıcı yapıştırıcı malzemedir.

Olive Marvel teknolojisi ile gübre kristalleri düşük maliyetli tek basamaklı işlem prosedürüne göre kaplanmaktadır. Bu özelliği ile Olive Marvel teknolojisi piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılmaktadır.
Bu teknoloji tüm dünyada İsrail, Avrupa, Avustralya, Güney Afrika & Amerika'da büyük çaplı denemelerle test edilmiştir. Gübreleme denemelerinde MKP bazlı çeşitli NPK ve iz element karışımları denenmiştir.

Olive Marvel teknolojisi en son Uluslararası Yapraktan Bitki Besleme Sempozyumu'nda "International Symposium for Foliar Nutrition" temsil edilmiştir, Merano, Italya. 2001.

Zeytin'de yapraktan gübrelemenin gerekçeleri;

 • Zeytin hiç sulanmaz yada kısmen sulanır bir üründür.
 • Zeytinde toprak gübrelemesinde bitki besleme için miktar ve zamanlama konusunda yetersizlikler söz konusu olmaktadır.
 • Zeytin yaprağı kalın kütiküla tabakası sebebiyle besin elementlerinin yapraktan alımında sıkıntı görülmektedir.

Zeytin'e özel ürünler:

 1. Olive MARVEL Çiçeklenme Dönemi
  Meyve tutumu için = Starter
  N, P, K+B and FertiVant (10-33-21+1.88B+FV)
  Verimsiz sezonda çiçeklenme öncesi uygulama meyve tutumunu arttırır.
 2. Olive MARVEL Meyve Dönemi
  Meyve iriliği/verim için = Booster
  N, P, K ve FertiVant (8-16-40+FV)
  Verimli sezonda yaz uygulaması Zeytin meyvesini irileştirerek daha yüksek verim ve kalite sağlar.
 3. "Harvest-Vant"- Hasad kolaylaştırıcı

Çiçeklenme öncesi uygulaması 10-33-21 + 1. 8%B

Olive MARVEL Çiçek öncesi gübresi yapraktan gübreleme için yakıcılığı olmayan kontrollü salınım özelliği bulunan uzun etkili özel geliştirilmiş bir üründür.

Zeytin'in çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyduğu tüm besin elementlerini karşılamaktadır.
Azot FOSFOR, potasyum ve meyve tutumunu arttırmak için BOR içermektedir.

Uygulama oranları

 • 2.0 - 3.0% konsantrasyonluk çözelti
  Volüm: 1000-1500 l/ha, (3-5-7 litre/ağaç).

Yapılan bu denemelerde görülmüştür ki Olive Marvel Starter ve Olive Marvel Booster ürünlerini birlikte kullanmak verim artışını olumlu yönde etkiliyor ve %50'nin üzerinde verim artışı sağlamaktadır.

 

Sonuç olarak zeytinde yapraktan gübreleme yaparken ürünleri iyi seçmemiz gerekmektedir.  Zeytin yaprağının diğer bitki yapraklarına göre daha kalın olduğunu ve besinlerin alımında zorlandığını ve buna göre bir gübre seçmemiz gerektiğini unutulmamalıdır. Doğru oranda ve zamanda yapraktan yapılan gübrelemede hiç yapılmayan yere göre her zaman verim artışı sağlanmaktadır.